Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Charles Liégeois Roastery engageert zich (nog meer)

Georganiseerd rond 5 pijlers (mensen, welvaart, planeet, vrede en partnerschap), de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s) stippelen de weg uit naar een eerlijkere en duurzamere toekomst voor iedereen. Wij hebben er 4 uitgekozen, in lijn met het Fairtrade-partnerschap dat in 2008 van start ging. We vertellen je er alles over tijdens onze reis richting (h)eerlijke koffie en een betere wereld.

Eerst en vooral zijn er de vrouwen en mannen. Boeren die het land bewerken en de vruchten van hun arbeid plukken om te voorzien in hun eigen behoeften, die van hun familie en soms zelfs die van hun dorp. We streven ernaar om met elk van hen een eerlijke relatie op te bouwen, waarbij het werk naar correcte waarde wordt geschat en zo de duurzame ontwikkeling van een volledig ecosysteem mogelijk wordt gemaakt. 

Vervolgens zijn jullie er. Consumenten die willen genieten van een kwaliteitsdrankje, de dag goed willen starten, zichzelf willen trakteren op een bakje troost of gewoonweg wakker willen blijven. Wij bieden jullie unieke koffies en plezier in het meervoud aan, maar ook de mogelijkheid om de wereld een beetje te veranderen.

Sinds 2008 – het jaar van de lancering van ons biologische Mano Mano-assortiment – waken we er ook over dat we onze ecologische voetafdruk verkleinen door de pistes te volgen die uitgedokterd zijn door ons Eco Team: het verbeten van onze productietools, het recupereren van ons afval en het aanbieden van composteerbare of aluminium capsules (een oneindig recycleerbaar metaal). In 2022 heeft het Eco Team de 4 SDG’s gedefinieerd, die ons nog verder zullen stimuleren in het nemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Elk gebaar telt als er meer dan 140 medewerkers zijn die hun steentje bijdragen.
les 17 objectifs de développement durable
équipe de production chez charles Liégeois Roastery
SDG 3. GEZONDHEID EN WELZIJN 

Onze mensen zijn het kloppend hart van ons bedrijf. Bij Charles Liégeois focussen we op:

 • Veiligheid
 • Ergonomie van de infrastructuur en de werktuigen
 • Het Fairtrade-charter met onze producenten
 • Regelmatige tevredenheidsonderzoeken
 • Tools en principes voor een transparantere communicatie tussen onze afdelingen 
 • Een vertrouwensrelatie met Human Resources
sélection de café
SDG 4. TOEGANG TOT OPLEIDING

Vaardigheden vergroten, ruimdenkendheid ontwikkelen en het delen van ervaringen versterken: dat is hoe wij betekenis geven aan werk. Bij Charles Liégeois bieden we:

 • Een integratieprogramma voor nieuwe werknemers
 • Een evaluatie- en waarderingsmethode van de vaardigheden
 • Opleiding en wedertewerkstelling van kwetsbare mensen
 • De ‘Académie du Café’ voor onze medewerkers en klanten 
 • Bedrijfsbezoeken
 • Het delen van ons nieuws
Automatisation des gestes sur le site de la production de café Charles Liégeois
SDG 9. INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR

Duurzaamheid heeft betrekking op gebouwen, productiemethoden en innovatieve producten. Bij Charles Liégeois voegen we daar nog aan toe:

 • Een bedrijf ondergebracht in één milieuvriendelijk gebouw
 • 100% hernieuwbare energie tegen 2030
 • De implementatie van laadpalen 
 • Een R&D-afdeling
 • De mechanisatie van gereedschappen en de robotisering van zware en repetitieve taken
tasse Charles Liégeois Roastery au Grand Café de la gare à Liége
SDG 12. VERANTWOORDE EN DUURZAME CONSUMPTIE

Een bindende, maar veelbelovende keuze. Bij Charles Liégeois werken we aan:

 • Een haalbaarheidsstudie voor 100% Fairtrade en biologische koffie
 • De ontwikkeling van monomaterialen voor verpakkingen
 • De research naar recycleerbare/composteerbare verpakkingen
 • Het beperken van bodemkunstmatiging op onze nieuwe site 
 • Een haalbaarheidsstudie binnenwatertransport (Antwerpen-Luik)