De kunst van het koffiebranden

Je bent geen koffiebrander van geboorte, maar je wordt het door goed op te letten, te proberen, je te vergissen en altijd te herbeginnen, tot je zintuigen op scherp staan en je de juiste bewegingen maakt om van de groene bonen een uitzonderlijke drank te maken.

Het branden gebeurt naargelang de eigenschappen van de streek van waaruit de koffie komt, en volgens het gewenste extract. Het branden bestaat telkens uit een opeenvolging van nauwkeurige en subtiele handelingen, waarbij de koffiebonen geleidelijk worden opgewarmd om de smaak te ontwikkelen, de (wel 850!) aroma’s te bevrijden en alle kwaliteiten tot hun recht te doen komen.

Bij Charles Liégeois hebben 3 generaties elkaar opgevolgd aan de koffiebrander (ja, het toestel en het beroep dragen dezelfde naam). En de werkwijze is altijd dezelfde: zien hoe de groene bonen een hele waaier kleuren van warm blond tot fijn beige doorlopen om ten slotte bruin te worden. Ruiken hoe de lucht tijdens het branden wordt gevuld met allerlei aroma’s: stro, geroosterd brood, koffie… Uitkijken naar het eerste barstje, dat aangeeft dat de boon zich losmaakt van haar omhulsel.

En dan aandachtig letten op de subtiele bruinschakeringen, door een staaltje van enkele bonen te nemen aan de hand van een metalen schepje: het branden kan op eender welk moment voltooid zijn.

Wilt u er graag meer over weten? Stap dan over de drempel van het Atelier om te ontdekken wat er schuil gaat achter onze kleine en grote koffies !

Onze tijdelijke koffies

Unieke smaken, intense geuren en vele verhalen: koffie zoals we die graag hebben.

Onze tijdelijke koffies komen van kleine plantages. Ze zijn dikwijls het resultaat van verbazende producties en mooie ontmoetingen: wij hadden waardering voor hun streek van herkomst, kregen er enkele zakken bonen van en we verdelen die tot de laatste boon.

Opleidingen

Een Meester-Koffiebrander is voor ons ook iemand die onze klanten begeleidt bij het ontdekken van koffie, die hun aandacht vestigt op de organoleptische kwaliteiten van de verschillende streken van herkomst, die hun leert hun zintuigen aan te scherpen en die hun de handelingen leert om van hun koffie een goede koffie te maken.

Een familiegeschiedenis

Na zijn legerdienst had Charles Liégeois graag de familiale maalderij overgenomen, maar zijn jongere broer was hem voor. Het lot opende echter een andere deur voor hem, namelijk die van de koffiebranderij Dejong in Dison. Charles leent geld van zijn vader, koopt de mini-onderneming en begint vol enthousiasme aan een avontuur dat een heel leven zal duren. Hij blijft mout en cichorei maken, en leert koffie kennen aan de zijde van Joseph, de koffiebrander van het huis.

Reisdagboeken

De passie voor koffie en de liefde voor reizen werden Benoît, Michel en Quentin met de paplepel ingegeven door Charles. Hun ontdekkingen en ontmoetingen aan de andere kant van de wereld lees, zie en proef je hier.

Bij Charles Liégeois houden wij niet van koffie, neen: wij beleven hem. Nieuwsgierig, gulzig en met een vreselijk verlangen om hem te maken zoals wij hem aanvoelen. Daarom stellen wij de grote koffies voor elke dag samen en branden wij de speciale koffies met evenveel aandacht. Alles wat bij onze koffies komt kijken, past bij dat beeld: vrij en ongeremd.

Ontdek hier de ingrediënten van een goede koffie!